Koźminek – ogrody pamięci

3 Paźdź

plakat rozmark koźminek

zapraszamy na koncert Rozmark Café w Koźminku

13 X 2013 o godz, 17:00 w Hali Sportowej przy Gimnazjum im. Noblistów Polskich

KOŹMINEK – OGRODY PAMIĘCI – PROGRAM IMPREZY

16:00 rozpoczęcie – Wójt Gminy

16:15 wykład Anny Tabaki i Macieja Błachowicza

17:00 koncert Rozmark Café

Historia getta Koźminku

Reklama